Vores kurser & programmer for High-impact læring

For at få mest muligt ud af træningskurser kræver det engagement, tid og øvelse. Vi støtter jer igennem jeres læringsrejse for at sikre at det lykkes jer at forbedre jeres arbejdsformer og derigennem at skabe større værdi for jer selv og jeres organisation.

Samtidig med at vores omfattende ekspertise og engagerende måde at lede kurser adskiller os fra mængden, så sørger vi også for at forbinde læringspunkter med hvordan de gør sig gældende i det daglige. Udover vores standardkurser tilbyder vi også hands-on træning og rådgivning der sikrer at I bliver mere trygge i at afprøve nye ting samt får feedback og tips og tricks til forbedring næste gang. På denne måde bliver ny læring til vaner.

Essential Intent-Based Leadership®


1 dag

Lær hvordan man giver kontrol videre og øger klarhed og kompetencer i jeres teams på dette kursus, som ledes af David Marquet, prisvindende forfatter til ‘Turn the Ship Around!’ og Jenni Jepsen. IBL-frameworket fokuserer på hvordan ledere kan skabe Agile miljøer hvor alle føler sig motiverede og kan yde deres bedste.

Online

Ledere i Agile


3 dage

Dette 3-dags kursus er udviklet specifikt til at opfylde behovene af ledere der arbejder i Agile organisationer eller organisationer under forvandling til Agile metoder – med hands-on læring og gennemgang af det fulde Agile ledelsesperspektiv, inkl. fordele, roller, ansvarsområder, nye måder at lede, motivation, forandring og mindset.

Leading SAFe® 5.1


2 dage

Lær værktøjerne for den agile virksomhed ved team-, program-, værdistrøm- og værdiniveau. Kurset udgør grundlaget for Agile virksomhedstransformation med SAFe® og giver en grundig introduktion til SAFe® samt de grundlæggende principper af Lean tænkning, forandringsledelse og produktudviklingsflows.

Certificering mulig, SAFe® Agilist (SA).

Agile projektledelse


2½ dage

Gå skridtet videre med Scrum og Kanban og lær avanceret Agile projektledelse såvel som de nødvendige kompetencer for at blive en endnu bedre Agile Projektleder: planlægning, facilitering, ledelse og samarbejde.

Certification available.

Product Owner 360˚


3 dage

Dette kursus er udformet til at opfylde Product Owners behov i Agile organisationer og dækker hele Product Ownership-perspektivet: processen plus hvad det kræver at opnå succes som Product Owner: facilitering, stakeholder management og ledelse.

Certification available.

Facilitering for ledere


2 dage

Gør dine møder og workshops 10 gange så effektive samtidig med at du skaber ejerskab og resultater. Det handler om at involvere og engagere mennesker i processen. Lær hvordan du får dette til at ske og lad dig inspirere til at blive en mere faciliterende leder.

Agile Mindset


1 dag

Dette kursus er baseret på neurovidenskab: hvordan vores hjerner er skruet sammen og hvad det betyder for motivation, villighed til at prøve at lære nye ting og håndtering af forandring. Det består af en blanding af foredrag og praktiske øvelser for at forstå hvad det vil sige at ændre mindset, hvad det kræver for at opnå det og hvordan man skaber varig forandring.

Facilitation training


4 halve dage

Successful and effective meetings of all kinds rely on involving and engaging people – and getting them totake ownership in the process. This program teaches participants how to create a common understandingof what needs to get done, and ownership of decisions that affect the work and the organization viafacilitation. The results: stronger commitment to decisions, time and energy saved, more involved andengaged people, and more new ideas generated..

Online

Essential Intent-Based Leadership®

Dato: 29+30 sep.

2 halve dage

The focus of this course is to re-examine how we think about leadership and be inspired to achievegreatness. It’s about moving the perspective from performance compliance to excellence throughgreat leadership. Leadership is about making people better, as well as a better product or service –where the excellence of the organization resides in people and practices, not in one individualleader. We present and work with Intent-Based Leadership®, how it supports the Agileorganization, and how to create environments where people feel motivated and do their bestthinkin.

Online

Stop giving feedback!

Dato: 10 nov.

½ dag

Giving unsolicited feedback doesn’t work – no matter how well trained we are in doing so. Instead,we need to ask for feedback. Neuroscience shows this is the most effective way to work withfeedback. The control is with the recipient of the feedback, changing the dynamics and increasingeffectiveness. This interactive course offers tools and techniques for creating an ask-for-feedbackmindset, and how you can take what you learn and translate it into better developmentdiscussions and results with your people.

Online

TOGETHER (Master Class)

Dato: 2+9+16+25 november

4 dage

There’s a surprisingly simple answer to help people get great results. Do it together. When we UnderstandTogether, Plan Together, Validate Together and Reflect Together, we create an environment where peopleare happier, more motivated and more innovative. Learn why leaders must, and how leaders can, involveand engage people to get great results. This master class is based on the book TOGETHER – How leadersinvolve and engage people to get great things done bringing key pragmatic Agile concepts to life.

Online

Leading SAFe® 5.1

Dato:13+14+15+16 dec

4 halve dage

Learn about the Scaled Agile Framework (SAFe®) and get tools you need to work in a scaled Agileorganization and across large programs. SAFe is the most popular framework to scale Agile worldwide.Understand how the levels in SAFe – Team, Program, Solution and Portfolio – work together and supporteach other. Get a pragmatic and experienced-based perspective on how to make SAFe work in a development organization..

Online

Certificering mulig, SAFe® Agilist (SA).

Leading SAFe® 5.1

Dato:26+27+28+29 okt.

4 halve dage

Learn about the role of Scrum Master in Scaled Agile Framework (SAFe®) and get tools you need to performin role as Scrum Master in a scaled Agile organization and across large programs. SAFe is the most popularframework to scale Agile worldwide. SAFe Scrum Masters facilitate team and program events as they worktogether with other teams in an Agile Release Train. This course prepares you for your role as Scrum Masterin the larger entire enterprise context, to successfully plan and execute the Program Increment – the primary enabler of alignment throughout

Online

INTERNE TRÆNINGSPROGRAMMER


Vi tilbyder også to længerevarende interne træningsprogrammer.

Promoting Agile Leadership® ProgramStøtter ledere i et scaled Agile set-up 6 months

Dette seksmåneders program er baseret på hård videnskab om motivation, læring og varig forandring. Det giver jer konkrete idéer, værktøjer og mekanismer direkte knyttet til opnåelse af resultater gennem skalerede Agile principper og processer, med inkorporering af relevante organisatoriske KPI’er. En kombination af kurser, workshops, individuel og gruppesparring fordelt over seks måneder sikrer at hver leder har tid til at arbejde med ledelseskoncepterne og modtage yderligere feedback og støtte, således at ny læring forankres i organisationen.

Agile Coaches TræningSkaber effektive interne Agile coaches i jeres organisation 6 months

Reducér behovet for eksterne konsulenter og forankr jeres Agile transformation. Vores Agile Coaches træningsprogram strækker sig over seks måneder og består af en kombination af avancerede Agile kurser og sparring omkring kompetencer og teknikker til coaching, rådgivning og mentorskab af individer/teams samt forandringsledelse. Efterfølgende vil jeres interne coaches kunne coache teams hvori hver enkeltes potentiale realiseres – og derved skabe et miljø der understøtter Agile metoder og hjælpe med at høste de fulde gevinster af at arbejde Agile i det lange løb.

Sindsyg godt kursus. Ole er bare helt fantastisk :o)

MAIKEN PAGELS-BRANDT, ALM. BRAND

Et af mine bedste kurser nogensinde!
Super godt indhold, der blev præsenteret af en underviser på MEGET højt niveau.

Niels Erik Hansen

Sejt kursus – det sætter virkelig fokus på den menneskelige forandring og de udfordringer vi møder som ledere

MAJBRITT SYLVEST OLSEN, NORDEA