Agil projektledelse med Ole Jepsen

Der skal mere end Scrum til for at få Scrum til at virke. Og der skal mere end Agile til for at få Agile til at virke. Derfor dækker vi områder som facilitering, lederskab, arbejdsglæde, positiv psykologi og forandringsledelse i vores flagskib af et kursus i agil projektledelse.

Kurset i agil projektledelse handler om at skabe projektledere, der skaber resultater. Vi arbejder med de mere avancerede dele af agile projektledelse og dyrker bl.a. spændingsfeltet mellem ledelse og facilitering.

Agile projektledere forstår forskellen på traditionel projektledelse, hvor teamet arbejder for projektlederen, og agil projektledelse, hvor projektlederen i langt større grad arbejder for sit team. Dette resulterer i de bedst mulige rammer, hvor teamet langt bedre er i stand til at levere det rigtige produkt – både hurtigere og billigere.

Oversigt

Varighed: 2,5 dage

2022
9-10-11 marts
1-2-3 juni
14-15-16 september
7-8-9 december

Pris: 16.500 DKK, eks. VAT 

Kurset afholdes på dansk
Certificeringen er på engelsk

Tilmelding: Mail louise@goagile.dk eller ring på +45 2712 3887.

Få værktøjer til agil projektledelse med Goagiles kursus

Deltagerprofil – kursus i agil projektledelse

Målgruppen er deltagere med nogen erfaring med projektledelse og nogen erfaring med og/eller viden om agile metoder – f.eks. eXtreme Programming, Scrum, Crystal og DSDM.

Forudsætninger for at deltage

Deltagerne forventes at have studeret Scrum Guiden inden kurset.

Udbytte af kurset i agil projektledelse

goAgiles kursus i agil projektledelse klæder dig på til at skabe resultater indenfor projektledelse. Du får bl.a. andet følgende ud af at deltage i kurset.

 • Du oplever, hvordan du med din lederstil kan skabe et langt mere motiveret og effektivt team
 • Du får teknikker til at facilitere, involvere og engagere alle i teamet
 • Du ved, hvordan man skaber ejerskab til planen blandt alle projektets interessenter
 • Du får konkrete værktøjer til at gennemføre et projekt kick-off, som involverer alle
 • Du ved, hvordan man skræddersyr og tuner udviklingsprocessen med fokus på afslutning og opstart af iterationer
 • Du kommer til at lære af andre projektlederes erfaringer

Indhold

Kurset sætter fokus på en række teknikker, faldgruber og best practises indenfor agil projektledelse. Du vil bl.a lære om:

 • Teknikker til forståelse af forretningen og omfanget af projektet
 • Design af projektets organisation
 • Design af udviklingsprocessen og rammerne for projektet
 • Ledelsesstile til håndtering af kunder og øvrige interessenter
 • Grundlæggende faciliteringsteknikker
 • Faldgruber i Agile projekter
 • Forberedelse og gennemførsel af et Planning Game
 • Opdeling af projektet i mindre leverancer
 • Facilitering af prioriteringsprocessen
 • Ledelse, samarbejde og kommunikation
 • Leverancer i slutningen af hver iteration
 • Hvad man gør, når man lige skal bruge et par dage mere, før man kan levere
 • Overgangen fra en iteration til den næste
 • Hvordan man opdyrker og reagerer på feedback
 • Optimering af projektet gennem Reflection Workshops

Agil projektledelse med certificering

Du har nu mulighed for at afslutte kurset med en certificering – og dermed få bevis for din viden om agil projektledelse.

Denne certificering dækker de grundlæggende begreber indenfor de mest almindelige agile metoder (Scrum, XP, DSDM, etc.) og internationalt anerkendte principper for Agile Project Leadership.

Certificeringen er baseret på Agile Leadership Networks principper for agile projektledelse (pmdoi.org), som blev forfattet af førende internationale specialister tilbage i 2005 - og er administreret af Agile Business Consortium (www.agilebusiness.org) i England.

 • Antal spørgsmål: 60

 • Tid: 1 time

 • Format: multiple choice på engelsk uden hjælpemidler

Du skal besvare 42 spørgsmål korrekt for at bestå certificeringen.

Certificeringen kan bestilles i forbindelse med tilmeldingen til kurset eller senest direkte hos underviseren på kursets første dag. Certificeringen afholdes i forlængelse af sidste kursusdag.

Certificeringen bestilles og betales særskilt. Pris 2.500 ekskl. moms

APL

Et godt Agile Projekt Ledelse kursus der åbner øjnene for de hverdags situationer, som vi alle sidder i.Det giver en AHA oplevelse eller rettere en UHA oplevelse. Har fået en masse gode ideer og ny inspiration til at gennemskue hvorfor tingene nogle gange går galt. Et super inspirerende kursus.

Se komplet oversigt over alle vores udbud af kuser og programmer inden for High-impact læring her.

Agil projektledelse – fordi projekter sjældent er statiske

I dag kræves det i stigende grad af virksomheder at være omstillingsparate – til dels på grund af kundekrav, til dels på grund af konstant teknologisk udvikling. Projekter er derfor sjældent statiske, og den viden man går ind i projektet med, vil ofte bliver udfordret undervejs – komplekse og dynamiske projekter vil altid give ny læring undervejs.

Og det er lige netop i disse rammer, at agil projektledelse har sit eksistensgrundlag.

Gennem tiden er det agile mindset omsat til en række konkrete værktøjer og rammer som Scrum og SAFe, der giver hvert deres bud på agil tænkning. I sidste ende handler det dog ikke kun om at tænke agilt – men om at være agil. Det er hele forudsætningen for at kunne facilitere og lede komplekse projekter.

Hvad er agil projektledelse?

“Hurtig, let og smidig i sine bevægelser”. Nogenlunde sådan defineres “agil” i ordbogen.

Agil projektledelse handler da netop også om at være både hurtig, let og smidig – i hvert fald i overført betydning. Sagt på en anden måde handler en agil ledelsesstil om at kunne:

 • levere både regelmæssigt og effektivt
 • rette fejl hurtigt
 • kunne justere projekter løbende i forhold til nye strategier
 • manøvrere i en hastigt udviklende teknologisk front
 • identificere og forstå kunders ændrede ønsker – og tilpasse sig derefter

Agilitet vs. det plandrevne

Plandreven projektledelse er ikke nødvendigvis uden sine fordele i forhold til at nå sine mål – men kun i projekter med få eller ingen usikre parametre. Det plandrevne kræver nemlig, at eksekveringen af projektet er planlagt ned til mindste detalje.

Men i en tid, hvor mange projekter i stigende grad er rammesat af kompleksitet, kan det mildest talt være en udfordring af lave en nøje afvejning af tid og ressourcer, der skal til for at gennemføre et projekt.

Nye aktører og teknologier samt skiftende behov og kundekrav gør projekter til flydende og komplekse størrelser – og forpurrer dermed muligheden for at lægge nagelfast plandrevne strategier.

Agilitet og kompleksitet hænger med andre ord uløseligt sammen.