Safe kursus: Leading SAFe® 5.1

Vores SAFe kursus er hjælp til Scaling Agile i din organisation – SAFe®
Vores nye 2-dags kursus henvender sig til: Ledere, managers og Agile coaches/projektledere.

Læs alt, hvad du behøver at vide om en certificering her på siden.

Tre hurtige om SAFe®:

 • Skaleret Agile Framework er en måde at skalere Agile på, når man arbejder i store organisationer.
 • SAFe® er en metode til at gennemføre Lean- og Agile-principper på tværs af flere teams ved at skabe en fælles ramme, redskaber og rytme i organisationsudviklingen.
 • I SAFe® er udviklingsenheden et ‘Agile Release Train’, som kan bestå af alt mellem 50-125 personer, der sammen planlægger, leverer software og udfører i en koordineret rytme.
GoAgile tilbyder SAFe kursus: Leading SAFe® 5.1

Oversigt

Varighed: 2 dage
Pris: 11.000 DKK, eks. VAT, inkl. certificering og materialer

2022 
4.+5. april
25.+26. august

Registrering: Mail til louise@goagile.dk eller ring på +45 2712 3887 for flere kursus datoer.


Se vores 3 gode og korte videoer om de 3 niveauer i SAFe®

Hvad er SAFe?

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er en gennemarbejdet og veldokumenteret metode til at håndtere de udfordringer, som mange større agile implementeringer møder efter noget tid.

På vores SAFe kursus lærer du derfor, hvordan du kan organisere programmer i ”Agile Release Trains”, som tilsammen udgør jeres kerneforretning – det som gør jeres kunder glade. Programmerne er baseret på din virksomheds Value Streams.

Du kommer til at lære om SAFe® ved at opleve, hvordan flere teams arbejder sammen om at løse en fælles og gennemgående opgave i et Agile Release Train. Med særligt fokus på planlægning på de forskellige niveauer.

Gennemgangen af SAFe kursets teori tager afsæt i praktiske eksempler og en fælles opgaveløsning. Kurset klæder dig på den måde på til at være en drivende kraft i forhold til at arbejde agilt i større programmer og organisationer.

Deltagerprofil til SAFe kursus

SAFe kurset er for alle, der har arbejdet med Scrum og Agile i nogen tid, og som nu brænder for at drive det videre. Brænder du for at få Agile til at passe ind i resten af organisationen – og dermed få aktiveret det ofte uudnyttede potentiale? Så er SAFe kurset lige noget for dig.

Typiske deltagere til vores SAFe kursus er:

 • projekt-, program- og linjeledere i en udviklingsorganisation
 • Scrum Mastere
 • Product Owners
 • Entreprisearkitekter
 • test-managers 
 • PMO-folk

Og ellers alle andre som har kendskab til og ønsker at spille en aktiv rolle i at få Scrum og Agile til at fungere i hele organisationen.

Udbytte

Vores kursusdeltagere går fra SAFe kurset med rygsækken fyldt op af fornyet ekspertise indenfor Scrum og Agile.

Mere specifikt hjælper SAFe kurset dig med at:

 • Forstå og identificere Value Streams
 • Skabe overblik over jeres portefølje af Agile udviklingsinitiativer
 • Igangsætte programmer i form af Agile Release Trains
 • Facilitere roadmap-planlægning og Program Increment-planlægning
 • Bidrage til at skalere Agile i din virksomhed
 • Navigere uden om de mest almindelige faldgruber i forandringsledelsen

Mere specifikt giver SAFe kurset din virksomhed et udbytte i form

 • Overbliksskabelse over porteføljen af agile udviklingsinitiativer i organisationen
 • Skalering til en lean og agil udvikling i hele virksomheden
 • Understøttelse og implementering af Agile Release Trains
 • Koordinering af store værdistrømme
 • Understøttelse af organisationen med en fælles procesmodel

Indhold

SAFe kurset er bygget op med henblik på særligt at give deltagerne praktisk erfaring med kursets værktøjer. Vi mener, at den måde klart er den mest effektive til at lære vores deltagere at navigere i dem på. Vores SAFe kursus har dog en skematisk opsætning, og du kan herunder se lidt om, hvad planen for kurset altid indeholder.

Kursusplan/indhold:

 • Intro til Scaled Agile Framework
 • SAFe intro game
 • SAFe-principperne
 • Strategiske temaer og Value Streams
 • Parallel versus seriel udvikling
 • Slicing af Epics
 • Master/Roadmap Planning
 • PI Planning med flere teams og opbygning af fælles Program Board
 • Intrinsic Motivation, Intent-based Leadership™ og forandringsledelse

Forudsætninger for deltagelse i SAFe kursus

SAFe kurset er for alle, som har arbejdet med Scrum og Agile i nogen tid, eller som har studeret Agile og Scrum indgående – f.eks. ved deltagelse på flere andre kurser.

Forudgående erfaring med Agile og Scrum er altså et must, og efterfølgende vil man også have en certificering til rådighed (SAFe Agilist).

Form

SAFe kursets fokus er mere pragmatisk og erfaringsbaseret, end det er teoretisk. Vi koncentrerer os om masser af øvelser og dialog undervejs, hvor du som deltager er aktiveret. Det har vi nemlig erfaret er den bedste måde for vores deltagere at lære programmerne fra kurset på.

Du vil over kursets 2 dage modtage en blanding af:

 • klasseundervisning,
 • gruppearbejde,
 • caseafklaring og
 • praktiske øvelser

… og i alle tilfælde vil du have rig mulighed for at stille vores undervisere spørgsmål undervejs.

SAFe Certificering

Certificeringen gennemføres online i et multiple choice-format. Det skal gøres på egen hånd og indenfor 30 dage efter kurset.

Formalia og info om certificeringseksamen:

 • Tages på SAFe Community Platform
 • Foregår uden brug af hjælpemidler
 • Varer 90 min.
 • Indeholder 45 spørgsmål
 • Er på engelsk

Alt efter tidligere erfaring eller mangel på samme i Scrum og Agile vil forberedelsestiden til prøven – efter vores kursus – variere. Det er dog i alle tilfælde helt normalt, at man inden sin certificeringsprøve bruger cirka en dag på at forberede sig.

Både Scaled Agile og vi anbefaler her, at du efter SAFe kurset forbereder dig til testen ved hjælp af Study Tips fra Scaled Agile, som du også får udleveret på SAFe kurset. Ligeledes er det anbefalet at benytte sig af den test på prøven, der også vil være tilgængelig.

Kurset kan også afholdes som lukket firmakursus.