Leadership

Nye måder at arbejde kræver nye måder at lede

Igen og igen har vi fået at vide at ledere får mennesker til at gøre ting. Problemet er at denne tilgang ikke fungerer når det kommer til at tænke. I stedet ender man med at berøve mennesker deres ejerskabsfølelse, hvilket efterlader ledere mere og mere overvældede og medarbejdere mindre og mindre engagerede.

I dag skaber succesfulde ledere miljøer hvori mennesker trives og føler sig værdsat. Det er i sådant et rum at mennesker udfører løsningsorienteret og innovativt arbejde. Disse miljøer understøtter gennemsigtighed, hvilket skaber tillid og derved fører til endnu større gennemsigtighed.

goAgile hjælper organisationer med at implementere Intent-based Leadership®, et nyt lederskabsparadigme hvor medarbejderen kommer til lederen for at beskrive hvad de ser, hvad de tænker og hvad de har til hensigt at gøre. Gennem Intent-Based Leadership® ændres organisationens kultur fra én præget af tilladelse og venten til én præget af hensigt og handling.

Det er en involverende og engagerende ledelsestilgang der fokuserer på at hjælpe folk med at skærpe deres kompetencer og øge deres forståelse af hvorfor de laver det arbejde de laver. Derved stiger ikke alene effektivitet - folk føler sig også bedre, gladere og sundere.

Ved at lede på denne måde skaber organisationer energiske og handlekraftige arbejdspladser med gladere medarbejdere der skaber større forretningsmæssig værdi.

For at læse mere om at styrke nye måder at lede, se også:

Agile leadership
“We are in this transformation to move in an agile way from our current command and control culture to one where everyone is a leader, where our people take initiative and ownership.”