Rådgivning

Måske fordi vi har stor erfaring og er vi ikke bange for at udfordre status quo – at gøre iagttagelser, stille spørgsmål, foreslå alternative tilgange og hjælpe med at løse konflikter – alt sammen som del af arbejdet for at indfri organisationens strategiske mål.

Vi sætter en ære i gå i front og tage ansvar, ikke bare for at guide mennesker i Intent-based Leadership® og Agile arbejdsmetoder, men endnu vigtigere, utrætteligt at søge måder at fjerne hindringer der står i vejen for:

  • At reagere hurtigt på markedsændringer
  • At mindske time to market & at øge kvalitet
  • At fokusere på de rigtige kunder
  • At skifte til Agile kultur og vækstmindset

Hos goAgile har vi truffet et bevidst valg om udelukkende at tilbyde strategisk konsulentservice, således at det er jer der leder forandringen. Som Transformation Advisors vil vi:

  • Arbejde sammen med jer for at udvikle en dynamisk plan der hjælper jer med at indfri jeres mål, og tilpasse metoder så de passer til jeres organisation og teams lige nu
  • Gennemse og justere planen sammen med jer for bedst at støtte jer på jeres Agile rejse
  • Guide, træne og støtte jeres folk undervejs i processen med at blive mere erfarne agilister, ledere, coaches og ambassadører, for derved hurtigere at sprede denne arbejdsform og reducere jeres behov for eksterne konsulenter, samt at forankre forandringen i jeres organisation

Vores erfaring viser at denne pragmatiske måde at implementere Agile bedst sikrer at organisationer opnår varig forandring.