Få Agile til at fungere

For at mest muligt ud af Agile kræver det at man er pragmatisk og ikke kun fokuserer på metoderne. I stedet for at påtvinge bestemte praksisser implementerer vi Agile med fokus på disse fire goAgile Involve & Engage Principles:

forstå agile

Forstå sammen

agile planlægning

Planlæg sammen

agile resultater

Demonstrér resultater
ofte + feedback

agile læring

Reflektér sammen for at lære & blive bedre

Hvad det kræver:
  • At involvere og engagere mennesker for at skabe ejerskab omkring nye måder at lede og arbejde
  • At kommunikere HVORFOR og skabe mening for mennesker
  • At begynde dér hvor mennesker er
  • At fremme forandringen sammen i alle organisationens lag
  • At opmuntre & støtte mennesker igennem forandringen
  • At gå i front & tage ansvar ved at fjerne forhindringer og udfordre status quo
  • At skabe driftsmæssig stabilitet & innovation
  • At bruge forsøg i at ”handle sin vej til ny tænkning”
  • At skabe et miljø hvor forretning og IT oplever fordele ved at arbejde agilt
  • At pleje den nye kultur