At forankre forandring

Vi hjælper jer med at reducere behovet for eksterne konsulenter, så får  varig i jeres organisation. Dette kan kun ske, ved at nye måder at lede og arbejde på ankres i jeres folk.

For at gøre dette hjælper vi ledere med at navigere i Agile set-ups. Vi udvikler jeres folk til at blive stærkere agilister og interne Agile coaches. Vellykkede organisatoriske forandringer tager tid. Det gør de, fordi så mange individer skal ændre adfærd og tankegang. Vi ved dog at når man er stresset er det meget let at falde tilbage i gamle vaner.

For at opnå varig forandring kræver det at ledere i alle lag konstant holder fokus på at gøre det følgende:

Agile Leadership Program

 

Promover Agile lederskab program

Anbefalet programlængde: 6 måneder 

Formålet med PAL er at aktivt støtte ledere, mens de arbejder med at forbedre Agile arbejdsmetoder. Det gælder især i et scaled Agile set-up. Målet er at hjælpe mennesker med at trives og indfri virksomhedsmål. Selvom ledere forventes at opnå dette, mangler de måske den uddannelse og støtte, der kræves for at nå målene i et Agile miljø. Dette program handler om at hjælpe ledere med at blive endnu bedre til at lede.

HVAD

En supportmekanisme for ledere

PAL skal ses som en måde at hjælpe ledere med at opnå overordnede mål - ikke ”endnu en ting de skal gøre”. Programmet er baseret på hård videnskab om motivation, læring og varig forandring, samtidig med at den tilbyder praktiske og specifikke idéer, værktøjer og mekanismer. Alle disse elementer knytter sig direkte til opnåelse af succesfulde resultater gennem scaled Agile principper og processer, med inkorporering af relevante organisatoriske KPI’er.

Hvad det kræver

Kommunikation, kommunikation, kommunikation. For at sikre buy-in og få mest muligt ud af programmet skal topledere fortælle om initiativet: HVAD, HVORFOR, HVORDAN, VÆRDIEN og UDFORDRINGERNE igen og igen. Ikke bare med fakta, men med historier. Vi tænker i billeder, og historier får ny idéer til at hænge ved. Folk kan hurtigere relatere til historier og dermed hvad det er, I forsøger at opnå. Derudover skal al kommunikation også knyttes til Agile arbejdsmetoder og øvrige organisatoriske initiativer.

Vi anbefaler også at involvere HR i dette initiativ. Det spreder værdien af den nye viden hurtigere på tværs af organisationen. Når man udnytter HR’s ekspertise og forbindelser, kan man bedre overkomme organisatoriske, HR-relaterede forhindringer, der måtte opstå undervejs.

Til sidst, afhængig af de specifikke udfordringer med den nuværende kultur og eventuel frygt for at mislykkes (eller frygt for at ikke at virke alvidende) i organisationen, anbefaler vi, at deltagelse er obligatorisk for ledere – i hvert fald de første seks måneder. På denne måde sendes der et alvorligt signal om, at PAL prioriteres, og at alle ledere uanset ledelsesniveau kan få gavn af programmet. Derefter er idéen, at ledere vil fortsætte af egen lyst med ad hoc træning/sparring, fordi værdien er så stor.

FLERE DETALJER OMKRING INITIATIVETS INDHOLD + HVORDAN

For at forankre dette initiativ i jeres organisation anbefaler vi, at jeres Agile coaches og ledelsesteamet involveres så meget som muligt i denne indsats.

INDHOLD:

Træning

En kombination af kurser og workshops fordeles over 6 måneder for at skabe tid indimellem til at arbejde på lærte koncepter og få yderligere sparring og støtte til at forankre den nye viden i organisationen.

Anbefalede kurser & workshops:

Leaders in Agile (3-dages kursus)

Dette kursus bygger på Intet-based Leadership – hvordan man giver kontrol og indflydelse på beslutningsprocesser til dem, der er tættest på viden (læs mere i 9 ways to make people feel empowered with intent based leadershp). Derudover lærer ledere, hvordan de får mest ud af Agile – igennem Agile business cases; roller og ansvarsområder, ceremonier og artefakter; hvordan man håndterer kompleksitet; planlægning på tværs af organisationen; hvordan man får SAFe til at fungere; ledelsesværktøjer til at understøtte Agile; håndtering af den usikkerhed, der følger med forandring; og hvordan man skaber et miljø med handlekraftige medarbejdere.

Facilitering for ledere (2-dages kursus)

Få indsigt i, hvorfor og hvordan facilitering passer ind i din rolle som leder, og lær, hvordan man skaber ejerskab via faciliterede møder/workshops og teknikker til at inddrage og engagere folk for at opnå resultater.

Agile Mindset (1-dags kursus)

En ægte Agile transformation handler ikke bare om at gøre det Agile, men at være Agile. At få Agile principperne ind under huden og skifte til ny adfærd, der skaber resultater. Kurset tager udgangspunkt i neurovidenskab; hvordan vores hjerner er skruet sammen, og hvad det betyder for motivation og håndtering af forandring.

Creating Meaning for Stakeholders (1-dags kursus)

Udover ledelsesansvar kræver rollen som Agile leder også, at man kan afstemme kommunikation med strategiske mål, skabe forståelse for interessenter og bygge tillid. I dette kursus gennemgår og præciserer vi kommunikationsmål, skaber fordelsbudskaber, der bliver hængende, samt en fælles prioriteret plan for, hvordan man kommunikerer mest effektivt ud til organisationen.

The Asking-for-Feedback Organization (1/2-dags workshop)

De samtaler, du som leder har med dine medarbejdere, hjælper med at guide både individer og organisationen som helhed mod succes. For at feedback er nyttig, skal den være hurtig, hyppig og fokuseret på opgaven. Og den mest effektive måde at arbejde med feedback er at skifte til en ”Spørg-efter-feedback kultur”. Derved gives kontrollen til modtageren af feedback, hvilket ændrer dynamikken og øger effektivitet. Dette halvdags kursus fokuserer på værktøjer og teknikker til at skabe en spørg-efter-feedback kultur, og hjælper dig med at oversætte det, du lærer, til bedre udviklingssamtaler og resultater med dine medarbejdere.

The Robust Leader – Mitigating Stress in the Workplace (2 halvdags workshops)

Ledere i dag står over for et enorm pres til at skabe resultater i miljøer, der er under konstant forandring. Lær at trives, mens du opbygger modstandsdygtighed i dig selv, dine medarbejdere og din organisation. Disse to halvdagsworkshops giver overblik over, hvordan hjernen fungerer, og hvad vi som ledere kan gøre for at påvirke, hvordan vi tænker og handler. Du vil få inspiration til, hvordan du bliver mere tilstedeværende, fokuseret og effektiv. Imellem de to workshops har ledere mulighed for at øve det, de har lært.

Evaluering/måling

Vi anbefaler, at man laver interviews med alle ledere (evt. sammen med HR) samt med repræsentative medarbejdere, der arbejder for hver deltager, for at præcisere de specifikke støttebehov for hver enkelt leder. Resultaterne kortlægges efter goAgile IBL/SCARF Model Matrix for at se, hvor ledere klarer sig godt, og hvor vi kan forbedre deres evne til at hjælpe medarbejdere med at føle sig værdsatte og motiverede til at gøre deres bedste arbejde.

Udover det laves der målepunkter, som kan bruges til at måle initiativets succes. Der udføres en baseline måling, og så måles der igen hver 6. måned. Vi anbefaler, at de specifikke målingspunkter besluttes sammen med ledelsesteamet og lederne selv.

Handlingsplan

At hver leder har sin egen handlingsplan – og arbejder med den plan – er altafgørende for initiativets langsigtet succes/resultater. Ledere får individuel support/sparring fra goAgile og/eller senior Agile coaches i din organisation efter behov, efterhånden som lederne implementerer deres individuelle planer.

Gruppecoaching/sparring

Sparring og coaching hver anden uge i gruppesammenhæng (kan gøres distribueret) hjælper med at understøtte, inspirere og udfordre ledere i deres nye Agile ledelsesroller. Individuelle ledere får også mulighed for at opdage og bruge deres egne værktøjer og mekanismer for at forstærke og forankre Agile ledelsesprincipper og -praksisser i din organisation.

For mere information, kontakt Louise Navntoft på louise@goagile.dk eller +45 2712 3887