Intent-Based Leadership®

At ledere støttes mens de lærer nye ledelsesmetoder er helt afgørende for at skabe miljøer hvor mennesker trives og kan finde bedre løsninger – og derved skabe resultater og værdi for jeres kunder.

Hos goAgile går vi ind for Intent-Based Leadership®, et ledelsesparadigme der oprindeligt introduceredes på en atomubåd, hvor hver enkelt teammedlem kommer til lederen for at beskrive hvad de ser, hvad de tænker og hvad de har til hensigt. Derved ændres organisationens kultur fra én præget af tilladelse og venten til én præget af hensigt og handling. Ikke alene stiger effektiviteten - mennesker føler sig også gladere og sundere. Organisationer som implementerer Intent-Based Leadership® øger deres performance, trivsel og medarbejdertilfredshed.

goAgile er en betroet Intent-Based Leadership® partner og arbejder tæt sammen med tidligere kerneubådskaptajn L. David Marquet, ledelsesekspert og prisvindende forfatter af Turn the Ship Around!

goAgile tilbyder også kurser i at forankre forandring hos virksomheder.

intent-based leadership.