Scaling & Transformationer

Agile transformationer og Scaling Agile handler ikke kun om at implementere Agile processer eller frameworks. Disse frameworks vil ikke i sig selv føre til organisatorisk transformation. For at få fuldt udbytte af at arbejde agilt i alle organisationens lag og for alvor at blive bedre til at levere det rigtige produkt hurtigere, er det nødvendigt at gøre sig fuldstændig klart omkring:

agile-transformationer
 • Hvad ønsker I at opnå og hvorfor?
 • Hvordan kan I inspirere og give indflydelse til de mennesker som påvirkes af forandringen?
 • Hvordan kan I skabe mening omkring arbejdet der gøres i alle organisationens lag?

goAgile har mange års erfaring med organisatoriske transformationer. Samtidig med at vi er eksperter i Agile metoder, er det vores niche at hjælpe ledere med at skabe miljøer der understøtter et optimalt mindset under forandring.

Vi kan hjælpe jer med at opnå jeres mål for forandring, hjælpe jeres teams med at føle sig motiverede under forandringen, og give jer klarhed omkring strategi, planer, porteføljer og produkt-/servicekrav. En ægte Agile forandring handler om at få Agile principper ind under huden og skifte til ny adfærd der skaber resultater – og derved at forankre forandringen. 

Ved at udvide Agile metoder til andre dele af organisationen vil I kunne skabe endnu større forretningsmæssig værdi i foranderlige miljøer. I ender med at lede forandringen i stedet for blot at administrere den.

Essential Agile transformation "How-Tos"

Praksis Teknikker
Få buy-in i alle lag
 • Agile lederskab med gennemsigtighed (demoer) og forudsigelighed (sprints)
 • Involvér & engagér jeres vej til motivation og ejerskab
 • Fortæl ikke mennesker hvad de skal gøre – giv valgmuligheder og brug eksperimenter
 • Start dér hvor mennesker er: brug hjernebaserede redskaber til at øge interesse og motivation
Involvér mange
 • Gør forandringen synlig & gennemsigtig – og tilgængelig overalt
 • Støt distribueret, virtuelt samarbejde
 • Skab relationer med de vigtigste stakeholders
 • Fokusér på VÆRDI – altid
 • ”Giv ikke mennesker fisk – lær dem at fiske”
Etablér et stærkt transformations-team
 • Få en stærk sponsor med organisatorisk ”street credit” – høj nok til at have indflydelse – lav nok til at have tid
 • Få mandat fra toppen – stil øverste ledelse nogle svære spørgsmål
 • Arbejd som et Agile team
Hav en klar retning
 • Værdi- og målorienteret transformation backlog
 • One-pager til forandringsvision – synlig og kendt af alle
 • Brug 10% på ”Build” og 90% på ”Roll out”
 • Skab mening! Town hall møder, face-to-face og online møder og workshops, plakater, uformelle muligheder for at dele med hinanden.
agile transformation

At skabe et miljø hvor mennesker trives.

Ledere i alle organisationens lag har en afgørende rolle for succesen af enhver forandring. For at opnå jeres mål skal jeres ledere fjerne forhindringer der står i vejen for succes og gøre miljøet et trygt sted for mennesker at handle anderledes. Ledere giver kontrol ved at hjælpe deres teams med at øge kompetence og klarhed – de skubber beslutningstagning videre til de folk der er informerede og de støtter folk mens de handler sig til ny tænkning. Denne tilgang til ledelse handler om at blive dygtig, ikke at undgå fejl – og det er med til at skabe et sted hvor mennesker trives.

At forankre forandringen indefra med jeres egne interne Agile coaches.

Vores erfaring siger os at den eneste måde virkeligt at skabe varig forandring i en organisation under transformation til Agile metoder er at have et team af interne Agile coaches som vil fortsætte med at understøtte forandringen. Vores Internal Agile Coaches Træningsprogram strækker sig over seks måneder. Pensummet består af en kombination af avancerede Agile praksisser; kompetencer og teknikker til coaching; håndtering af mennesker/teams; forandringsledelse; samt on-site mentorskab og feedback fra goAgile Transformation Advisors.

Skab miljøer hvor mennesker føler ejerskab.

Forskning viser at når mennesker føler ejerskab for organisationen, udviser de også tilhørsforhold, ansvarlighed og en forbedret bevidsthed om dem selv og deres evne til at gøre arbejdet effektivt.

Denne følelse af ejerskab kan skabes ved at forstå sammen, planlægge sammen, demonstrere resultater ofte og give feedback, og at reflektere sammen for at lære og forbedre sig.
Facilitering er værktøjet vi bruger for at udrette dette. Vi ved at disse Involve and Engage Principles™ er nøglen til at vi kan gøre vores bedste tænkning, finde de bedste løsninger og tage ansvar for vores arbejde.

Facilitering er nøglen til at kunne involvere og engagere mennesker – fordi vi ønsker at de deltager og har indflydelse på beslutningerne og derved tager ejerskab af resultaterne. goAgile tager facilitering meget alvorligt – alle vores betroede Advisors er facilitatorer og vi træner andre i denne nøglekompetence.

Godt for forretning, godt for mennesker.

Motiverede mennesker er godt for forretning fordi det øger performance, og det er godt for jeres mennesker fordi det gør arbejdet meningsfuldt. Men hvordan skaber vi miljøer hvor mennesker føler sig motiverede? Ved at lære hvordan hjernen fungerer kan vi involvere og engagere mennesker og derved øge motivation. Neurovidenskaben viser:  

 • At mennesker er mere åbne og kreative når de har en følelse af indflydelse og kontrol.
 • At mennesker kan forblive koncentrerede når de føler sig engagerede og værdsatte.
 • At mennesker deler og connecter mere når de føler sig trygge i deres omgivelser og at de hører til.

Med brug af neurovidenskaben om motivation og mekanismerne i Intent-Based Leadership™ og Agile arbejder vi sammen med jer for at skabe miljøer hvori mennesker føler sig bemyndiget – således at I kan opnå jeres mål med gladere, effektive medarbejdere.

At anerkende smerten ved forandring.

En ofte overset del af at ”transformere” til nye arbejdsmetoder er smerten ved forandring. Dette er én af goAgiles centrale fokusområder. Ved at involvere og engagere mennesker i forandringen og at støtte dem igennem processen, at give dem så meget indflydelse som muligt hele vejen igennem, begynder de at se forandring som en udfordring i stedet for en trussel. Dette gør jeres organisatoriske transformation mere gnidningsfri og fører til varig forandring.

Pragmatisk tilgang til at skabe varig forandring.

Selvom vi er klar over værdien af forskellige frameworks, så ved vi også at mennesker nogle gange bliver tabt i jargonen og processerne. Udøvere af Agile må også leve Agile principperne – især ”People over Process” – selv Agile processer! Derfor har vi en common-sense tilgang til disse frameworks, med udgangspunkt i vores fire Involve & Engage Principles™:

 • Forstå sammen
 • Planlæg sammen
 • Demonstrér resultater ofte + giv feedback
 • Reflektér sammen for at lære & forbedre sig

Når mennesker i organisationer gør dette – virkelig arbejder SAMMEN med alle stakeholders – opnår de hurtigere deres mål med mere motiverede mennesker som skaber bedre løsninger for kunder.

Del og lær – nøglen til at skabe vækstmindset.

Vi ved at man kan hjælpe mennesker med at ændre mindset ved at få dem til at gøre noget anderledes: ved at hjælpe dem med at handle sig til ny tænkning. Dette gør vi ved at inspirere og give praktiske værktøjer gennem vores træningskurser, at tilbyde hands-on guidance mens man begynder at implementere nye arbejdsmetoder, at støtte folk mens de bruger forsøg, samt at facilitere samtaler mellem mennesker for at skabe større forståelse og samarbejde.
Vi ønsker at mennesker oplever fordelen ved den nye handling – ikke blot udfører en proces. På denne måde føler mennesker sig mere motiverede til at afprøve nye ting – og mere OK med at lave fejl og lære undervejs.

At skabe en fælles forståelse af ”hvorfor”.

Naturligvis har mennesker i organisationen forskellige erfaringer med og viden om Agile metoder – nogle er helt nye til det, andre er eksperter. Og de har forskellige forståelser af formålet med forandringen. Vi starter dér hvor mennesker er, får indblik i og samarbejder med de forskellige organisatoriske modenhedsniveauer og tager hensyn til det enkelte teammedlems kompetencer, deres klarhed omkring retningen og arbejdet samt den mængde kontrol de har ift. udførelsen af det arbejde.

Vi introducerer nye arbejdsmetoder ét skridt af gangen, skærer det ned det på samme måde som vi gør det i Agile planlægning så det ikke føles overvældende, og guider og støtter for at øge klarhed og kompetence hele vejen igennem.

 • At skabe et miljø hvor mennesker trives.

  Ledere i alle organisationens lag har en afgørende rolle for succesen af enhver forandring. For at opnå jeres mål skal jeres ledere fjerne forhindringer der står i vejen for succes og gøre miljøet et trygt sted for mennesker at handle anderledes. Ledere giver kontrol ved at hjælpe deres teams med at øge kompetence og klarhed – de skubber beslutningstagning videre til de folk der er informerede og de støtter folk mens de handler sig til ny tænkning. Denne tilgang til ledelse handler om at blive dygtig, ikke at undgå fejl – og det er med til at skabe et sted hvor mennesker trives.

 • At forankre forandringen indefra med jeres egne interne Agile coaches.

  Vores erfaring siger os at den eneste måde virkeligt at skabe varig forandring i en organisation under transformation til Agile metoder er at have et team af interne Agile coaches som vil fortsætte med at understøtte forandringen. Vores Internal Agile Coaches Træningsprogram strækker sig over seks måneder. Pensummet består af en kombination af avancerede Agile praksisser; kompetencer og teknikker til coaching; håndtering af mennesker/teams; forandringsledelse; samt on-site mentorskab og feedback fra goAgile Transformation Advisors.

 • Skab miljøer hvor mennesker føler ejerskab.

  Forskning viser at når mennesker føler ejerskab for organisationen, udviser de også tilhørsforhold, ansvarlighed og en forbedret bevidsthed om dem selv og deres evne til at gøre arbejdet effektivt.

  Denne følelse af ejerskab kan skabes ved at forstå sammen, planlægge sammen, demonstrere resultater ofte og give feedback, og at reflektere sammen for at lære og forbedre sig.
  Facilitering er værktøjet vi bruger for at udrette dette. Vi ved at disse Involve and Engage Principles™ er nøglen til at vi kan gøre vores bedste tænkning, finde de bedste løsninger og tage ansvar for vores arbejde.

  Facilitering er nøglen til at kunne involvere og engagere mennesker – fordi vi ønsker at de deltager og har indflydelse på beslutningerne og derved tager ejerskab af resultaterne. goAgile tager facilitering meget alvorligt – alle vores betroede Advisors er facilitatorer og vi træner andre i denne nøglekompetence.

 • Godt for forretning, godt for mennesker.

  Motiverede mennesker er godt for forretning fordi det øger performance, og det er godt for jeres mennesker fordi det gør arbejdet meningsfuldt. Men hvordan skaber vi miljøer hvor mennesker føler sig motiverede? Ved at lære hvordan hjernen fungerer kan vi involvere og engagere mennesker og derved øge motivation. Neurovidenskaben viser:  

  • At mennesker er mere åbne og kreative når de har en følelse af indflydelse og kontrol.
  • At mennesker kan forblive koncentrerede når de føler sig engagerede og værdsatte.
  • At mennesker deler og connecter mere når de føler sig trygge i deres omgivelser og at de hører til.

  Med brug af neurovidenskaben om motivation og mekanismerne i Intent-Based Leadership™ og Agile arbejder vi sammen med jer for at skabe miljøer hvori mennesker føler sig bemyndiget – således at I kan opnå jeres mål med gladere, effektive medarbejdere.

 • At anerkende smerten ved forandring.

  En ofte overset del af at ”transformere” til nye arbejdsmetoder er smerten ved forandring. Dette er én af goAgiles centrale fokusområder. Ved at involvere og engagere mennesker i forandringen og at støtte dem igennem processen, at give dem så meget indflydelse som muligt hele vejen igennem, begynder de at se forandring som en udfordring i stedet for en trussel. Dette gør jeres organisatoriske transformation mere gnidningsfri og fører til varig forandring.

 • Pragmatisk tilgang til at skabe varig forandring.

  Selvom vi er klar over værdien af forskellige frameworks, så ved vi også at mennesker nogle gange bliver tabt i jargonen og processerne. Udøvere af Agile må også leve Agile principperne – især ”People over Process” – selv Agile processer! Derfor har vi en common-sense tilgang til disse frameworks, med udgangspunkt i vores fire Involve & Engage Principles™:

  • Forstå sammen
  • Planlæg sammen
  • Demonstrér resultater ofte + giv feedback
  • Reflektér sammen for at lære & forbedre sig

  Når mennesker i organisationer gør dette – virkelig arbejder SAMMEN med alle stakeholders – opnår de hurtigere deres mål med mere motiverede mennesker som skaber bedre løsninger for kunder.

 • Del og lær – nøglen til at skabe vækstmindset.

  Vi ved at man kan hjælpe mennesker med at ændre mindset ved at få dem til at gøre noget anderledes: ved at hjælpe dem med at handle sig til ny tænkning. Dette gør vi ved at inspirere og give praktiske værktøjer gennem vores træningskurser, at tilbyde hands-on guidance mens man begynder at implementere nye arbejdsmetoder, at støtte folk mens de bruger forsøg, samt at facilitere samtaler mellem mennesker for at skabe større forståelse og samarbejde.
  Vi ønsker at mennesker oplever fordelen ved den nye handling – ikke blot udfører en proces. På denne måde føler mennesker sig mere motiverede til at afprøve nye ting – og mere OK med at lave fejl og lære undervejs.

 • At skabe en fælles forståelse af ”hvorfor”.

  Naturligvis har mennesker i organisationen forskellige erfaringer med og viden om Agile metoder – nogle er helt nye til det, andre er eksperter. Og de har forskellige forståelser af formålet med forandringen. Vi starter dér hvor mennesker er, får indblik i og samarbejder med de forskellige organisatoriske modenhedsniveauer og tager hensyn til det enkelte teammedlems kompetencer, deres klarhed omkring retningen og arbejdet samt den mængde kontrol de har ift. udførelsen af det arbejde.

  Vi introducerer nye arbejdsmetoder ét skridt af gangen, skærer det ned det på samme måde som vi gør det i Agile planlægning så det ikke føles overvældende, og guider og støtter for at øge klarhed og kompetence hele vejen igennem.